Registrering

Udover uddannelseskravene stilles der krav om overholdelsen af tkz®foreningens regler for "God klinisk praksis".

Såfremt disse betingelser er opfyldt, kan zoneterapeuten ansøge tkz®foreningen om at blive godkendt som RAB.

Det er tkz®foreningens ansvar at kontrollere, at alle betingelser i henhold til lov og bekendtgørelser er opfyldt. Er dette tilfældet, kan tkz®foreningen godkende zoneterapeuten og sende et godkendelsesbevis til den pågældende.

RAB-beviset kan så ophænges i klinik eller behandlingslokale.

For at kunne bevare RAB registreringen, skal behandleren kunne dokumentere minimum 30 timers zoneterapi-relevant efteruddannelse inden for 3 år, gældende for registrerede/genregistrerede efter 1. januar 2011.

Det er ligeledes tkz®foreningen, der har ansvaret for at følge op på den enkelte RAB-behandlers efteruddannelse.

Såfremt behandleren ikke opfylder kravene, er det  tkz®foreningens pligt at "afregistrere" den pågældende.