Efteruddannelse

Registrerede Alternativ Behandler

Gældende fra 1. januar 2011 er der mellem zoneterapeutforeningerne enighed om, at man for at bevare sin RAB registrering skal opfylde kravet om efteruddannelse.

Behandleren skal kunne dokumentere minimum 30 timers zoneterapirelevant efteruddannelse inden for 36 måneder fra registreringstidspunktet.

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i de fag/fagområder, der indgår i grunduddannelsen til zoneterapeut.

Her skal du bruge skemaet "RAB-registrering", som du downloader, udfylder og derefter returnerer til foreningens sekretær som indscannet fil eller pr. fodpost.

 

Liste over godkendte kursustimer