Fagligt indhold

For at blive medlem af tkz® foreningen’s indebærer en teoretisk uddannelse i fagene

 • Anatomi
 • Fysiologi og
 • Sygdoms- og medicinlære

Minimum 300 timer med efterfølgende bestået skriftlig eksamen.

Herefter påbegyndes den egentlige uddannelse til zoneterapeut, hvor der foregår en grundig teoretisk og praktisk gennemgang af bl.a.

 • Organzonerne
 • Hjælpezoner
 • Meridianer
 • Vigtige aku-pressurpunkter
 • Kinesisk diagnosticering (energier, organur, 5-element)
 • Patientjournal
 • Klinikdrift
 • Cases
 • Patientbehandling 

Minimum 250 timer.

Hertil kommer så undervisning i sundhedspsykologi (50 timer), markedsføring, andre alternative behandlingsformer, kost og kosttilskud - minimum 110 timer.

Uddannelsen varer minimum 660 timer og afsluttes med såvel en skriftlig som en praktisk eksamen.