tkz®foreningen er medlem af NRN - Nordic Reflexology Network. NRN er et netværk for zoneterapeuter i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Hvert år holdes der et møde, hvor zoneterapeuter fra alle landene mødes og udveksler erfaringer. Overskrifterne på møderne er primært:

  • forskning
  • etik
  • uddannelse
  • fagidentitet

Landene skiftes til at arrangere mødet og i 2011 var det tkz®foreningen, der stod for den praktiske afvikling. Mødet blev afholdt i Odense d. 13.-15. maj 2011.

Referat fra NRN mødet i maj kan læses her

Næste års NRN møde holdes i Sverige d. 20.-22. april 2012.